ВЕТЕРАНСЬКЕ ФЕРМЕРСТВО: БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ПЛАН БОЮ

  • Роман Корінець
  • Бізнес-планування
  • 27.07.23

Василь Павлишинець, дорадник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Роман Корінець, директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, керівник проєкту «Школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок»

У сучасному світі малий бізнес є досить поширеним явищем, і сімейні фермерські господарства не є винятком. Якщо ветеран чи ветеранка війни думають про власну сімейну ферму, що буде не лише джерелом доходу, а й відображенням його/її стилю життя, то першим кроком до реалізації мрії повинен бути ретельно розроблений бізнес-план.

Вміння планувати бій є ключовим для командира. Ветеран чи ветеранка, очолюючи сімейне фермерське господарство (СФГ), мають також виграти бій – економічний, бізнесовий. Тому мають знати процедури планування такого бою.

Бізнес-план розвитку ветеранського СФГ - це не що інше, як міркування та план його власників щодо того, як ви будете перемагати в бою за ринки, ресурси, людей... Під час такого міркування ви будете враховувати умови ринку, місцевості, конкурентів, можливості та ресурси, які є у вашому розпорядженні.

Готуючи навчальну програму роботи Школи сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок війни, фахівці Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України розуміли, що планування бою і планування діяльності СФГ, все-таки, незважаючи на схожість, доволі різняться як у завданнях, так і в процесах. Було також розуміння того, що не так багато ветеранів і ветеранок мають досвід роботи в бізнесі та відповідні знання та навички в бізнес-плануванні. Саме тому один із семінарів Школи називався «Бізнес-планування від «А» до «Я».

Ключова ідея, яку ми намагалися донести під час навчання бізнес-плануванню: для успішного ведення фермерської справи необхідно мати не тільки відповідні знання та досвід у галузі сільського господарства, але й грамотно планувати її. Добре пропрацьований бізнес-план допоможе членам ветеранської сімейної ферми визначити власні цілі, плани, стратегії ведення бізнесу, а також розробити реалістичний план дій на майбутнє. Він дає можливість розглянути всі можливі варіанти розвитку бізнесу та уникнути можливих помилок.

Сьогодні існує чимало державних і недержавних програм, грантів від українських  та міжнародних організацій, спрямованих на підтримку ветеранського підприємництва, в тому числі у сільському господарстві. Є також можливість скористатися банківськими кредитами чи послугами кредитних спілок.  Та куди б ви не зверталися, усюди потрібний бізнес-план – простий чи детальний, але він має бути.

Окрім того, бізнес-план дає можливість фермерам оцінювати свої конкурентні переваги, визначати потреби ринку та прогнозувати тенденції його розвитку. Це дозволяє їм адаптувати свої дії до змін ринку та ефективно використовувати ресурси.

Бізнес-план також допомагає зберегти час та гроші, оскільки забезпечує зосередження на конкретних цілях та планування дій для їх досягнення. Він має бути детально розробленим та зосередженим на конкретних завданнях для досягнення успіху в діяльності сімейної ферми.

Отже, призначення бізнес-плану для малих сімейних ферм полягає в тому, щоб допомогти фермерам розвивати свій бізнес, збільшувати його ефективність та протидіяти ризикам, залучати інвестиції та визначати можливості для розвитку у відповідності з потребами ринку та конкурентними умовами.

Підприємці та фермерські кооперативи, які співпрацюють з сімейними фермами, можуть також вимагати від них бізнес-плану, щоб визначити цілі та плани майбутньої співпраці.

Основна функція бізнес-плану ветеранського СФГ - підтримка розуміння та контролю над фінансовими та економічними аспектами господарства.

Отже, бізнес-план СФГ може виконувати такі функції:

  • Орієнтація на результат. Бізнес-план надає СФГ можливість через дослідження ринку зрозуміти потреби споживачів, що дозволяє оптимізувати виробництво та максимізувати прибуток.
  • Контроль за фінансами. Бізнес-план допомагає контролювати фінансові витрати та доходи, що є особливо важливим для малих СФГ, де кожна гривня має значення для успіху бізнесу.
  • Вирішення проблем. Бізнес-план дозволяє СФГ попередньо передбачити можливі проблеми, з якими він зіткнеться, та розробити план дій для їх вирішення.
  • Привабливість для інвесторів. Бізнес-план для малих СФГ може бути важливим інструментом для залучення інвестицій та отримання кредитів.
  • Планування. Бізнес-план надає СФГ можливість планувати розвиток бізнесу, встановлювати цілі та завдання на майбутнє,  прогнозувати доходи і витрати.

Інформацію для розробки бізнес-плану СФГ можна отримати з різних джерел. Інтернет, друковані ЗМІ є великим джерелом інформації про різні аспекти бізнес-планування. Тут також можна знайти інформацію про тенденції, нові технології та інші важливі аспекти бізнес-планування. Важливо звернути увагу на авторитетність джерела та забезпечити перевірку достовірності інформації.

Урядові джерела можуть забезпечити важливу інформацію про ринок, тенденції та регулювання галузі.

Спілкування з постачальниками та товаровиробниками, які працюють у визначеній галузі, може допомогти зрозуміти ринок, ціни та можливості збуту продукції.

Сільськогосподарські дорадники, бізнес-консультанти, які спеціалізуються на розробці бізнес-планів для сімейних ферм, можуть надати корисну інформацію та підтримку при розробці плану.

Важливим є й особистий досвід – ваш, інших фермерів. Особистий досвід та спостереження у власному сільськогосподарському підприємстві можуть надати корисну інформацію про власні можливості та потреби.

Приступаючи до бізнес планування, пам’ятайте, що бізнес-план повинен містити всі ключові елементи, такі як опис бізнесу, аналіз ринку, організаційний план, виробничий план, маркетингову стратегію та фінансовий план.

Тут має бути також надана вичерпна інформація про команду та її досвід у галузі, описані механізми контролю якості та безпеки виробництва, ризики та шляхи їх зменшення.

При розробці бізнес-плану для малих СФГ важливо враховувати особливості галузі та конкурентні переваги, а також використовувати дані з аналізу ринку та різних фінансових та виробничих показників для планування бізнес-стратегії. Уникайте неправдивих показників, не завищуйте обсяги виробництва чи продажів та не занижуйте витрати, адже це може призвести до недооцінки фінансових ризиків та загрози стабільності бізнесу в майбутньому.

Зробіть все можливе, щоб бізнес-план був реалістичним та зосередженим на досягненні поставлених цілей. Пам'ятайте, що це не тільки документ, але й інструмент для планування дій та контролю за виконанням стратегії, тому будьте готові змінювати свій план у відповідності до ринкових умов та нових можливостей.

Ветерани і ветеранки, які не змогли долучитися до навчання у першому семестрі Школи сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок війни, можуть дізнатися про тонкощі бізнес-планування із підготовлених у рамках діяльності Школи Методичних рекомендацій «Як підготувати успішний бізнес-план» (https://fsv.dorada.org.ua/uk/yak-pidgotuvati-uspishnij-biznes-plan-metodichni-rekomendaciyi), переглянути матеріали семінару «Бізнес-планування від «А» до «Я» (https://fsv.dorada.org.ua/uk/navchalni-vebinari-shkoli-simejnogo-fermerstva-dlya-veteraniv-i-veteranok).

Якщо у ветеранів і ветеранок, членів їхніх сімей виникатимуть питання щодо бізнес-планування діяльності СФГ, сільськогосподарських кооперативів, звертайтеся до НАСДСУ (https://www.dorada.org.ua), сільськогосподарських дорадчих служб. Раді будемо допомогти виграти бій на фермерському фронті.

Прес-служба Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Проєкт «Школа сімейного фермерства для ветеранів та ветеранок» здійснюється безпосередньо Всеукраїнською громадською організацією «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» і не обов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.