ВЕТЕРАНСЬКЕ СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО: НА ШЛЯХУ ДО РОЗВИТКУ

  • Роман Корінець
  • Організаційні питання
  • 27.07.23

Олександр Березюк, директор Сільськогосподарської дорадчої служби «Агроаргумент»

Роман Корінець, директор Національної асоціації сільськосгопдарських дорадчих служб України, керівник проєкту «Школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок»

 

У брошурі Міністерства сільського господарства США (USDA), з промовистою назвою «Ваша наступна місія: сільське господарство» (https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/veterans/documents/agrivets/Veterans%20Brochureweb.pdf) записано таке:

«Ви думаєте про кар'єру в сільському господарстві після служби?

Ваша лідерська підготовка, навички та перспективи як військового ветерана, можуть допомогти зберегти продовольчу безпеку Америки, зміцнити сільські та міські громади, а також відновити та зберегти навколишнє середовище.

Незалежно від того, повертаєтеся Ви додому чи хочете розпочати нову кар'єру в сільському господарстві, USDA може допомогти Вам розпочати роботу та досягти успіху».

Досвід США щодо залучення ветеранів і ветеранок війни до сільського господарства наштовхнув на думку фахівців Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України на ідею започаткування проєкту «Школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок».

Чому залучення ветеранів і ветеранок до фермерства є важливим для теперішньої України?

Станом на 24 лютого 2023 року збитки та втрати для сільськогосподарського сектору України оцінювались в 40,2 млрд доларів США. При цьому розмір збитків складав 8,72 млрд доларів США, тоді як сукупні втрати становили 31,50 млрд доларів США (https://dlf.ua/ua/agrosektor-ukrayini-vpliv-vijni-ta-perspektivi-vidnovlennya/). Війна триває. Руйнування об’єктів інфраструктури, великих підприємств зменшує кількість робочих місць у промисловості. Відновлення промислових об’єктів потребує як значних інвестицій, так і значного часу на створення таких об’єктів.

На початок 2022 року в Україні налічувалося понад 1 млн ветеранів і ветеранок війни, з яких понад 770 тисяч - зі статусом учасника бойових дій. (https://interfax.com.ua/news/interview/830543.html). Їхній середній вік - 30-40 років (https://www.epravda.com.ua/columns/2023/05/31/700703/). Війна продовжується й кількість ветеранів і ветеранок, на жаль, зростатиме.

Тому особливої актуальності як зараз, так й у післявоєнний період набуває завдання розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) у сільському господарстві, де можна розпочати таку діяльність доволі швидко та без залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів.

Очікуваним є зростання попиту на підприємницькі ініціативи та людей, здатних їх реалізувати. Дефіцит таких людей особливо відчутний у сільській місцевості.

Чому ж саме сімейне фермерське господарство, насамперед, фермерське господарство (СФГ)  без створення юридичної особи  НАСДСУ пропонує започатковувати та розвивати ветеранам і ветеранкам війни?

Насамперед тому, що СФГ без створення юридичної особи є найпростішою формою ведення бізнесу у сільському господарстві. Люди часто остерігаються створювати юридичні особи через складність ведення бізнесу – облік, звітування, посади…

СФГ без створення юридичної особи – це сім’я, що вирішила займатися підприємництвом і доручила одному із членів сім’ї зареєструватися фізичною особою – підприємцем (ФОП) та вести від їх імені спільний бізнес. Причому, як правило, без трудових відносин. З можливістю використання спрощеної системи оподаткування. Так, трохи більше клопоту, ніж працювати без реєстрації: бо, все-таки, треба вести облік нехай і спрощений; треба платити податки; треба дотримуватися встановлених вимог до виробництва.

Водночас, вигоди також можуть бути відчутними.

Насамперед, йдеться про те, що СФГ без створення юридичної особи мають можливість користуватися усіма видами державної підтримки, які доступні іншим виробникам сільськогосподарської продукції. І навіть більше…

У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text) наголошується, що пріоритетом в аграрній політиці є надання державної підтримки малим фермерським господарствам, у тому числі СФГ, які мають у власності та/або користуванні не більше 100 га земель сільськогосподарського призначення та річний дохід яких від реалізації продукції не перевищує 5 мільйонів гривень.

Існує два види окремої (додаткової) державної підтримки СФГ:

  • держава частково компенсує усім членам СФГ протягом десяти років  вартість єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Тобто, дбає про Вашу пенсію.
  • можливість отримання безвідсоткового кредиту у розмірі, що не перевищує 1 млн. гривень на строк до десяти років для придбання земельної ділянки (ділянок) сукупним розміром до 20 гектарів із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Компенсація ЄСВ для СФГ передбачена навіть у «воєнному» Державному бюджеті України на 2023 рік (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text). Щодо кредитування купівлі земельної ділянки, то можна очікувати, що після завершення війни ця норма Закону «запрацює», як й інші форми державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Інститут сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи є доволі новим і маловідомим у деталях для більшості громадян України. На жаль, і для учасників Школи сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок також.  Тому перехід воїна-ветерана у статус сімейного фермера, забезпечення успіху такої його діяльності потребує серйозної навчальної та інформаційно-консультаційної підтримки. Без такої підтримки складно сподіватися на формування потужного ветеранського фермерського руху.

Підтримка має надаватись не лише на рівні центральних органів державної влади, а й територіальних громад, оскільки сімейне фермерство – це не тільки економічний фактор у житті сільського населення, а ще й важливий інструмент формування активного громадянина, без якого неможливо побудувати державу-лідера. Така форма господарської діяльності є відображенням особливого способу сільського життя: її основою є сім’я, задоволенням потреб якої – причому не тільки економічних, а й освітніх, соціальних, культурних, екологічних тощо -  підпорядковується діяльність СФГ. Саме тому НАСДСУ тісно співпрацює у справі розвитку ветеранського сімейного фермерства з територіальними громадами та Всеукраїнською асоціацією ОТГ (https://hromady.org/yak-gromadi-mozhut-dopomogti-veteranam-veterankam-stvoriti-simejne-fermerske-gospodarstvo/).

На жаль, численні ветеранські організації теж, поки що, не проявляють якоїсь активності чи навіть зацікавленості щодо розвитку ветеранського фермерства. Тому один із важливих майбутніх напрямів діяльності «Школи сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок» - це формування партнерств із ветеранськими організаціями, залучення їх до дорадчої діяльності задля розвитку ветеранського фермерства.

Подібна ситуація із науковими та освітніми закладами аграрного спрямування: для більшості із них тема ветеранського фермерства – це terra incognita, тому НАСДСУ у партнерстві з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і  науки України провели семінар, щоб залучити науковців та освітян до розвитку ветеранського фермерства (https://www.youtube.com/watch?v=RhPrMkNPsdg).

Запровадження інституту помічника ветерана (https://mva.gov.ua/ua/pomichnik-veterana) у громадах ставить нові завдання перед НАСДСУ та Школою ветеранського фермерства для ветеранів і ветеранок: допомогти цим помічникам стати зв’язковими між ветеранами, що бажають створити СФГ,  та дорадниками, що є фахівцями у цій сфері.

Теж саме можна сказати й про центри ветеранського розвитку (https://mva.gov.ua/ua/news/yuliya-laputina-stvorennya-regionalnih-centriv-veteranskogo-rozvitku-na-bazi-zakladiv-osviti-spriyatime-reintegraciyi-veteraniv-vijni), що мають бути створені у всіх областях країни.

Щоб подолати інформаційний голод на практичну інформацію про сімейні фермерські господарства, допомоги ветеранам та ветеранкам війни у започаткуванні сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи, НАСДСУ підготовлено      Посібник для ветеранів і ветеранок «Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи» (http://fsv.dorada.org.ua/uk/posibnyk_sfg). У посібнику викладено алгоритм створення сімейного фермерського господарства, показано можливості, якими можуть скористатися ветерани і ветеранки війни при створенні такого господарства, а також представлено достатньо повне зібрання актів законодавства, методичних й інформаційних матеріалів, практичних рекомендацій у сфері сімейного фермерства.

Оперативну інформацію про події та цікавинки Школи сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок можна отримати на її FB-сторінці (https://www.facebook.com/shkolaveteraniv).

Чимало корисної інформації можна буде почерпнути ветеранам і ветеранкам на Інтернет-порталі школи (https://fsv.dorada.org.ua/uk).

Ветерани та ветеранки війни зі здобутим досвідом діяльності у критичних ситуаціях, з їхнім почуттям відповідальності за країну, можуть зробити великий і важливий внесок у сталий розвиток українського села, долучившись до фермерського руху.

Незалежно від того, чи українські ветерани і ветеранки  вже повернулися з війни і хочуть започаткувати власне фермерське господарство, чи ще на війні й не знають, чим будуть займатися після того, як відвоюють українську землю, ми хочемо допомогти їм з вибором: можливо, вони стануть на шлях від Воїна на полі бою до Воїна на сільськогосподарський ниві. Допомогти пройти цей шлях у найпростіший спосіб через навчання, дорадчий супровід, обмін досвідом, менторство... А також через залучення якомога більшості кількості зацікавлених осіб до участі у проєкті «Школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок».

Прес-служба Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

 

Довідково: Проєкт «Школа сімейного фермерства для ветеранів та ветеранок» здійснюється безпосередньо Всеукраїнською громадською організацією «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» та став можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» і не обов’язково відображає погляди Державного департаменту США та IREX.