Готуємо проєкт установчого документу

Нагадаємо:

 • якщо СФГ без статусу юридичної особи організовується декількома членами однієї сім’ї, то установчим документом є договір про створення СФГ, що підлягає нотаріальному посвідченню;
 • якщо СФГ без статусу юридичної особи організовується однією фізичною особою самостійно, то установчим документом є декларація про створення СФГ, що не потребує нотаріального посвідчення.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, що затверджена наказом Міністерства агарної політики та продовольства України, наведена у додатках до цього Посібника. З документом також можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#Text. Змінювати цю форму не можна, треба лише конкретизувати її зміст у спеціально залишених для цього порожніх рядках.

Нагадаємо, що приступати до складання проєкту договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства є резон лише тоді, якщо хоча б у одного із майбутніх членів господарства у власності або користуванні є земельна ділянка сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, з присвоєним кадастровим номером або якщо є розуміння того, що бодай одна із таких ділянок може бути отримана) хоча б одним із членів майбутнього господарства.

Для того, щоб підготувати проект договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, слід продумати:

 • Власну назву СФГ.
 • Чим буде займатися СФГ – підберіть відповідні коди видів економічної діяльності (КВЕД) з Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10).

Якщо Ви плануєте обрати спрощену систему оподаткування та, зокрема, бути платником єдиного податку 4 групи, поставтеся відповідально до вибору видів економічної діяльності, щоб уникнути непорозумінь та різнотлумачень з органами Державної податкової служби.

 • Хто буде головою СФГ, який надалі зареєструється як ФОП.
 • Яке майно, зокрема земельні ділянки, та як використовуватимуться для ведення СФГ.
 • Яким буде порядок прийняття рішень та як відбуватиметься координація спільної діяльності членів господарства.
 • У якому порядку відбуватиметься покриття витрат та розподіл результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами.
 • Як відбуватиметься прийом нових членів до господарства.
 • Якою буде процедура виходу із числа членів господарства.
 • Як будуватимуться трудові відносини у господарстві.
 • На який строк створюється господарство чи безстроково.

Ви можете додати до договору (декларації) інші положення, які не суперечать законодавству (наприклад, порядок ліквідації тощо).

Все це допоможе правильно заповнити Типову форму договору (декларації) про створення СФГ без статусу юридичної особи.