Інвентаризуємо земельні ділянки

Для того, щоб створити СФГ у громадян, які виявили таке бажання, мають бути у власності та/або користуванні (у тому числі в оренді) земельні ділянки для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства. При цьому для створення СФГ не встановлено мінімальної площі земельної ділянки яка може бути у власності чи користування засновника чи членів господарства.

Якщо у потенційних членів СФГ є такі земельні ділянки, можна робити наступні кроки щодо створення СФГ.

Якщо у потенційних членів СФГ немає земельних ділянок, то слід набути перелічені вище права на такі земельні ділянки. Це можна зробити у різний спосіб: купити; орендувати у власників таких ділянок чи в ОМС; скористатися правом безоплатної приватизації із земель державної і комунальної власності; інший спосіб відповідно до закону.

Процедури набуття прав на земельні ділянки регулюються земельним законодавством, насамперед, Земельним кодексом України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text).

Консультації щодо набуття таких прав можна отримати в місцевих органах влади, у місцевих підрозділах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua), у місцевих організаціях Асоціації фермерів та приватних землевласників України (https://www.farmer.co.ua), Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (https://udf.gov.ua), а також у спеціалізованих організаціях, що займаються консультуванням у сфері земельних відносин, яких є чимало. А також у сільськогосподарських дорадчих службах.

Для заснування фермерського господарства, в тому числі СФГ без набуття статусу юридичної особи, немає обмежень мінімального чи максимального розміру земельної ділянки. Але якщо СФГ без набуття статусу юридичної особи має намір обрати спрощену систему оподаткування – платника єдиного податку 4 групи, то пам’ятайте, що площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.