Прораховуємо економіку майбутнього СФГ та обираємо види діяльності

Ефективність діяльності Вашого майбутнього СФГ залежить від багатьох чинників: спеціалізація, диверсифікація, маркетинг і менеджмент, оподаткування.

Дуже важливо вже на етапі підготовки до заснування господарства визначити напрям майбутньої діяльності, обсяги виробництва і форми реалізації товарної продукції, необхідні умови по забезпеченню ефективного використання землі, збереженню і поліпшенню її родючості тощо.

Слід пам’ятати, що СФГ – це не тільки сільськогосподарське товарне виробництво, але й переробка сільськогосподарської сировини, доведення її до товарного вигляду, надання агросервісних послуг.

Оскільки СФГ – це бізнес, тому перед його започаткуванням треба зробити низку важливих дій.

Визначити потребу ринку. Важливо зрозуміти, на яку продукцію є попит на ринку. Мало виростити продукцію, щоб отримати доходи, її треба реалізувати. Як це зробити? Способів безліч: від вивчення аналітичних матеріалів до спілкування з продавцями місцевого ринку чи фермерами-сусідами.

Визначивши потреби ринку, Ви зрозумієте, який напрям діяльності обрати, яку продукцію та в яких обсягах виробляти, які ресурси Вам необхідно залучити для ефективного господарювання.

Виконана попередня робота допоможе Вам:

  • Установити потребу господарства в ресурсах (землі, техніці і устаткуванні, трудових ресурсах, будинках і виробничих спорудах, фінансових засобах, інших засобах).
  • Провести планові розрахунки з передбачуваних затрат виробництва і можливої рентабельності, одержуваних від кожного виду діяльності.
  • Розрахувати обсяги необхідних інвестицій. А також джерела їх надходжень. Не завжди власних ресурсів вистачає, тому подумайте, як і де залучатимете додаткові ресурси: це можуть бути банківські кредити, позички кредитних спілок, гранти від держави чи проєктів міжнародної технічної допомоги тощо.

Обов’язково подумайте про те, хто буде покупцем Вашої продукції: ви можете торгувати самостійно на місцевому ринку; продавати вироблене посередникам; відкрити власний магазин; збувати товар через Інтернет; стати постачальником торгівельної мережі чи реалізовувати продукцію через збутовий кооператив – варіантів безліч.

На старті Вашого фермерства Ви можете помилитися з вибором напряму діяльності, тому подумайте про альтернативні варіанти передбачуваної спеціалізації виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та зберігання.

Виходячи з наявної площі землекористування, варто підібрати такий напрям виробничої діяльності, щоб якомога ефективніше використовувати не тільки землю та інші матеріальні ресурси, капітал, а й знання та вміння усіх членів господарства.

Подумайте також , хто та які ролі виконуватиме у Вашому господарстві.

Зважаючи на те, що законодавством встановлені обмеження щодо залучення сторонніх осіб до діяльності СФГ, моделюючи його майбутнє, варто також оцінити потреби у навчанні членів господарства для здобуття нових знань та навичок, які забезпечать його успішність. Можливо, Вам і членам Вашого господарства варто буде пройти додаткове навчання, наприклад, у Школі сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок.

Пам’ятайте, що добре навчені члени господарства роблять його більш ефективним!