Проводимо державну реєстрацію СФГ

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення СФГ його голова має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом (Лист Міністерства юстиції України від 25.11.2019 № 10575/8.4.3/32-19 «Щодо порядку державної реєстрації сімейних фермерських господарств» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1057323-19).

Відповідальність за реєстрацію покладена на голову СФГ.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text).

Для державної реєстрації СФГ без статусу юридичної особи (фактично йдеться про реєстрацію фізичної особи – підприємця (ФОП), що представляє інтереси такого господарства) необхідно державному реєстратору подати наступні документи:

  • Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16), в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування;
  • Нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
  • Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює СФГ відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".
  • Окрім того, реєстратори можуть попросити надати документ про надання земельної ділянки у власність або в оренду - для створення фермерського господарства. Це може бути: копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю; копія Державного акта на право постійного користування землею засновником; Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого права (наприклад, договору оренди земельної ділянки); Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (наприклад, про право власності на земельну ділянку) тощо.
  • Документ, що посвідчує ступінь спорідненості або факт належності до однієї сім’ї.

Найбільш простий спосіб реєстрації ФОП — в електронному вигляді на порталі державних послуг «Дія» (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop). Тут Ви можете зареєструватися фізичною особою - підприємцем, обрати загальну чи спрощену систему оподаткування. Інструкцію з детальним описом як отримати таку послугу можна знайти теж на порталі «Дія». Реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

Зареєструвати господарство можна у державного реєстратора, що як правило знаходяться у центрах надання адміністративних послуг, що є практично у кожній громаді. Знайти адреси найближчого місцевого ЦНАП можна також на порталі «Дія» (https://guide.diia.gov.ua/asc/).

Порада. На початках траплялося таке, що державні реєстратори не завжди знали як зареєструвати СФГ без створення юридичної особи. Якщо з Вами таке трапиться, попросіть дежреєстраторів ознайомитися з такими документами: Лист Мінюсту від 25.11.2019 № 10575/8.4.3/32-19 «Щодо порядку державної реєстрації сімейних фермерських господарств» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1057323-19#Text): Лист Мінюсту 17.08.2020 № 212/8.4.4/32-20 «Про необхідність додатково проставляти відмітку у полі «Сімейне фермерське господарство» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v212_323-20#Text).

Реєстрація в умовах війни. Постановою Кабміну від 06 березня 2022 р. № 209 "Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text), встановлено, що в умовах воєнного стану державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться з урахуванням низки особливостей. Рекомендуємо ознайомитися з цим документом перед відвідуванням до реєстратора.