Укладаємо договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи

Отже, Ви провели попередні перемовини із потенційними членами СФГ, показали Ваші попередні розрахунки, ознайомили із проектом установчого документу і вони – усі чи частина з них – готові стати його засновниками та членами.

Як правильно укласти договір про створення СФГ без створення юридичної особи?

Законом не визначена процедура укладання такого договору. Будуть проводитися сімейні установчі збори чи в якийсь інший спосіб відбудеться підписання договору - вирішувати членам майбутнього СФГ. Важливо, щоб таке рішення було спільним і добре продуманим, а договір був підписаний усіма членами майбутнього господарства!

Порада! Все таки, зібрання членів майбутнього фермерського господарства варто проводити. І зовсім не обов’язково готувати офіційно протокол. Хоча записати думки членів майбутнього господарства варто.

Чому? Спробуємо розібратися.

Навіть в одній сім’ї кожен з її членів матиме різний життєвий досвід, зважаючи на вік, освіту, професію. У процесі обговорення образу майбутнього СФГ думки кожного є важливими, оскільки разом ви створюєте новий бізнес, а у бізнесі злагоджена команда є запорукою успіху.

Пошук спільної думки є важливим навіть для визначення назви майбутнього господарства: як Ви човен назвете, так він і попливе.

При визначенні голови господарства важливо, щоб він мав довіру усіх членів майбутнього господарства. Якщо такої довіри нема бодай у когось із членів господарства, то варто у процесі обговорення з’ясувати, чому це має місце. Можливо, саме у процесі обговорення розвіються існуючі сумніви . Якщо ні, то можливо подумати про іншого керівника господарства.

Обов’язково ще раз проговоріть види діяльності майбутнього господарства. Добре побудована дискусія, навіть в межах однієї сім’ї, може дати поштовх до нового виду діяльності господарства, який був непомітним до цього часу. Закривайте дискусію тільки тоді, коли знайдено відповіді на усі запитання. Ви – сім’я, а у сім’ї не має бути недомовленостей, які в майбутньому можуть стати причино конфліктів і розвалу сімейного бізнесу.

Дуже детально обговоріть порядок прийняття рішень у процесі сімейної бізнес-діяльності, а також те, які рішення приймає керівник господарства без погодження з його членами, а які рішення потребують спільного обговорення та узгодження.

Пам’ятайте, що голова господарства, будучи зареєстрованим фізичною особою – підприємцем, несе відповідальність за діяльність господарства не тільки перед членами сім’ї, а й перед законом: він відповідальний за облік, звітність, дотримання існуючих норм і правил, тому має право вимагати від членів господарства дотримуватися домовленостей, викладених у договорі про створення сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи.

Кожен член сім’ї може мати майно, яке належить тільки йому. Водночас, таке майно може використовуватися у спільній справі. Як це буде робитися, який зиск від використання такого майна отримає його власник – про все це варто домовитися до початку спільної діяльності в рамках фермерського господарства.

Цивільно-правова відповідальність ФОП встановлена статтею 52 Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15): ФОП відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Не всі члени господарства можуть однаково працювати у ньому: хтось вже поважного віку, хтось має проблеми із здоров’ям, хтось вчиться, хтось ще й має іншу зайнятість – обговоріть це на зборах перед тим, як підписувати договір про створення господарства. Це важливо, тому що у СФГ без створення юридичної особи є обмеження щодо найму працівників.

У бізнесі можуть бути як прибутки, так і збитки, обговоріть як будете покривати збитки та ділити прибутки.

З часом Ваше господарство, як і Ваша сім’я, може поповнитися новими членами, а чи навпаки – хтось покине господарство з різних причин, домовтеся, як це відбуватиметься.

Пам’ятайте, що ваші домовленості треба викласти у договорі про створення господарства і, а це найголовніше – дотримуватися їх у майбутньому! Щоб не перетворилася Ваша сім’я на таку собі «кайдашеву сім’ю» з вічними сварками.

Зрозуміло, що Договір про створення СФГ без створення юридичної особи укладається в письмовій формі.

Порада! Зробіть кілька екземплярів Договору. Скільки? Так, щоб кожен член майбутнього господарства мав власний примірник договору, а також ще бодай один екземпляр, що буде використовуватися для вчинення реєстраційних дій.

Ще один важливий момент – обрання голови СФГ, який має право виступати від господарства. Ним може бути тільки член Вашої сім’ї, який пізніше реєструється як фізична особа - підприємець. Перш, ніж вписувати його прізвище у договір, сім’ї варто зрозуміти, хто може найкраще виконувати такі функції.

Декларація про створення СФГ (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

Форма договору (декларації) про створення СФГ без створення юридичної особи розміщена у додатках до цього Посібника, а також документ можна знайти за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#Text.